Art.1

Het Pianoconcours « Andrée Charlier » is toegankelijk voor pianisten die in België studeren en die aan de volgende voorwaarden voldoen :

Art.2

De studenten van het Kapel Koningin Elisabeth worden niet toegelaten aan het Concours Andrée Charlier deel te nemen.

Art.3

De pianisten die al aan het Concours deelgenomen hebben maar die de eerste Prijs niet hebben gewonnen, worden toegelaten zich opnieuw met een verschillend programma in te schrijven als ze aan het art.1 voldoen.

Art.4

De inschrijvingskosten voor het Concours bedragen 50€ voor het ACA niveau en 75€ voor de BAC en Master niveaus. Die moeten op de bankrekening van het « Andrée Charlier » Concours BE 91 0017 4421 3176 gestort worden, met de melding ‘Concours de piano 2017 + naam van de candidaat + niveau’. Voor een inschrijving vóór 30 juni wordt een korting van 10€ toegestaan. De inschrijvingskosten zullen niet terugbetaald worden behalve in geval van annulatie van het Concours.

Art.5

Wij verzoeken de candidaten ons hun inschrijvingsformulier met hun programma en met een identiteitsfoto per e-mail te sturen op het volgende adres inscriptions@concourscharlier.be uiterlijk vóór 29 september. Tot die datum kan het programma gewijzigd worden.

Bij het inschrijvingsformulier moeten de volgende documenten worden gevoegd :

Art.6

Zodra u de inschrijvingskosten hebt betaald, wordt u effectief ingeschreven. Elke candidatuur zal door het secretariaat bevestigd worden.

Art.7

Het concours is openlijk.

Art.8

Het concours behoudt zich het beeldrecht voor in het kader van publicaties die betrekking tot het concours hebben (programma’s, site, facebook …)

Art.9

De duur van de prestatie van de candidaten mag door de jury beperkt worden in functie van het aantal deelnemers.

Art.10

Als een candidaat de student van een jurylid is of was, kan dat jurylid hem of haar geen cijfer geven.

Art.11

Het concours zal op zaterdag 12 en zondag 13 oktober 2019 in het Conservatorium Arthur Grumiaux plaatshebben (1, rue Biarent à 6000 Charleroi).

Art.12

De volgorde van de prestaties wordt door het comité van het Concours bepaald en te zijner tijd na de sluiting van de inschrijvingen aan de candidaten bekendgemaakt.

Art.13

De jury is niet verplicht alle prijzen toe te kennen.

Art.14

De besluiten van de jury zijn onherroepelijk. De klachten zijn niet toegelaten.

Art.15

Het Concours kent de volgende prijzen toe :

Voor de 1ste laureaat (MASTER), het engagement met contract voor de prestatie op 21/04/20 van een concerto voor piano en viool met het ‘Namur Chamber Orchestra’ als afsluiting van het seizoen 19-20 van de ‘Concerts de midi’ in het Paleis der Schone Kunsten van Charleroi.

Art.16

De prijzen worden toegekend na afloop van het Concours in het Conservatorium. Alle laureaten moeten hun prijs persoonlijk halen.

Art.17

Het Concours mag de datum van het evenement wijzigen of annuleren. Eén van de verschillende niveaus mag ook geannuleerd worden als er te weinig candidaten zijn.

Art.18

De inschrijving voor het concours impliceert de toetreding tot dit reglement.

Art.19

Het reglement wordt in het Frans, het Nederlands, het Engels en het Duits gepubliceerd. Alleen het reglement in het Frans heeft kracht van wet.